Klachten


Wij hopen dat je tevreden bent over de begeleiding van Verloskundigenpraktijk Maas & Duin en dat je met een goed gevoel terugkijkt op onze zorg. Heb je onverhoopt toch klachten over de verloskundige hulp of over de bejegening door jouw verloskundige dan raden wij je aan eerst met de verloskundige zelf te praten. Misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als de verloskundige jouw poliklinische bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid. Het is altijd mogelijk om je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen.

 

 

Wat doet de klachtencommissie?

 

 

* De klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht.

* Doet een aanbeveling aan de verloskundige.

* Behandelt je klacht onafhankelijk.

* Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor.

* Heeft geheimhoudingsplicht.

* Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.

 

 

Klachtencommissie KNOV

Postbus 2001

3500 GA Utrecht

Telefoon 073 - 689 18 90

e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl