Prenatale screening


Als zwangere vrouw heb je in Nederland de mogelijkheid om jouw ongeboren kindje te laten onderzoeken. Zo kun je laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kindje met downsyndroom. Ook kun je laten onderzoeken of jouw kindje misschien een andere aangeboren lichamelijke aandoening heeft. Deze onderzoeken vallen onder de prenatale screening.

Prenatale screening bestaat uit de combinatietest (eventueel gevolgd door de NIPT test) en het structureel echo onderzoek (ook wel bekend als de twintigweken echo).

Wanneer er afwijkende bevinden worden gevonden bij de prenatale screening óf wanneer er in de familie bepaalde chromosomale of lichamelijk afwijkingen voorkomen, kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek.

De deelname aan deze onderzoeken is niet verplicht.

 

Op 1 april 2017 is de NIPT ingevoerd.

De NIPT is een bloedonderzoek dat wordt gedaan om te achterhalen of je baby een aangeboren chromosoomafwijking heeft.

Het kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie snel op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Maak ook gebruik van de keuzehulp om snel de juiste informatie te vinden.